[Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu; obowiązek oznaczenia przekazów niepochodzących od nadawcy] - Art. 14. - Radiofonia... - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu; obowiązek oznaczenia przekazów niepochodzących od nadawcy] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  14.  [Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu; obowiązek oznaczenia przekazów niepochodzących od nadawcy]
1. 
Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy.
2. 
Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że nie pochodzą od nadawcy.