[Samodzielne kształtowanie programu przez nadawcę; odpowiedzialność nadawcy] - Art. 13. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Samodzielne kształtowanie programu przez nadawcę; odpowiedzialność nadawcy] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  13.  [Samodzielne kształtowanie programu przez nadawcę; odpowiedzialność nadawcy]
1. 
Nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. 1 ust. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść.
2. 
Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczących odpowiedzialności innych osób za treść poszczególnych audycji, reklam lub innych przekazów.