[Biuro Krajowej Rady] - Art. 11. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Biuro Krajowej Rady] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  11.  [Biuro Krajowej Rady]
1. 
Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady.
2. 
Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę.
3. 
Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajowej Rady są pokrywane z budżetu państwa.
4. 
Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.