[Zadania radiofonii i telewizji] - Art. 1. - Radiofonia i telewizja. - Dz.U.2022.1722 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zadania radiofonii i telewizji] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2022 r.
Art.  1.  [Zadania radiofonii i telewizji]
1. 
Zadaniem radiofonii i telewizji jest:
1)
dostarczanie informacji;
2)
udostępnianie dóbr kultury i sztuki;
3)
ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki;
3a)
upowszechnianie edukacji obywatelskiej;
4)
dostarczanie rozrywki;
5)
popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.
1a. 
Zadania radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez dostarczanie usług medialnych, rozprowadzanie programów telewizyjnych i dostarczanie platform udostępniania wideo.
2. 
Odbiór krajowych i zagranicznych programów oraz audiowizualnych usług medialnych na żądanie, a także treści umieszczonych na platformach udostępniania wideo przeznaczonych przez ich dostawców do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.