Art. 63. - [Finansowanie działalności samorządu] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  63.  [Finansowanie działalności samorządu]

Działalność samorządu jest finansowana:

1)
ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz kar pieniężnych;
2)
z dochodów z innych źródeł, a w szczególności z dotacji i subwencji oraz darowizn i spadków.