Art. 58. - [Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  58.  [Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych]
1. 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zwołuje Krajowa Rada Radców Prawnych:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek swego prezydium lub Wyższej Komisji Rewizyjnej;
3)
na wniosek co najmniej jednej trzeciej rad okręgowych izb radców prawnych.
2. 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.