Art. 4. - [Świadczenie pomocy prawnej] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r.
Art.  4.  [Świadczenie pomocy prawnej]

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.