Art. 38. - [Przebieg aplikacji radcowskiej] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  38.  [Przebieg aplikacji radcowskiej]
1. 
Aplikację radcowską organizują i prowadzą okręgowe izby radców prawnych.
2. 
Organy samorządu radców prawnych współdziałają w sprawach związanych z organizowaniem i prowadzeniem aplikacji radcowskiej z organami administracji państwowej, sądami, kancelariami notarialnymi, prokuraturą oraz jednostkami organizacyjnymi.
3. 
Szkolenie aplikantów radcowskich może być organizowane wspólnie z aplikantami adwokackimi.
4. 
Aplikant radcowski odbywa aplikację radcowską pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez radę okręgowej izby radców prawnych.
5. 
Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta radcowskiego do wykonywania zawodu radcy prawnego w rozumieniu niniejszej ustawy.