[Skreślenie z listy radców prawnych] - Art. 29. - Radcowie prawni. - Dz.U.2020.75 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Skreślenie z listy radców prawnych] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.75 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r.
Art.  29.  [Skreślenie z listy radców prawnych]

Skreślenie z listy radców prawnych następuje w wypadku:

1)
wniosku radcy prawnego;
2)
(uchylony);
3)
choćby częściowego ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
4)
utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych;
4a)
nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok;
5)
śmierci radcy prawnego;
5a)
(utracił moc);
6)
orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.