Art. 22. - [Odmowa udzielenia pomocy prawnej] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  22.  [Odmowa udzielenia pomocy prawnej]
1. 
Radca prawny może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów.
2. 
Radca prawny, wypowiadając pełnomocnictwo, umowę zlecenia lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw.