Art. 2. - [Cel pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  2.  [Cel pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego]

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.