Art. 10. - [Zastępstwo prawne i procesowe] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  10.  [Zastępstwo prawne i procesowe]

Jednostka organizacyjna zapewnia udział radcy prawnego w postępowaniu:

1)
przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnym lub centralnym organem administracji państwowej;
2)
przed sądem okręgowym, przed sądem apelacyjnym, przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed organem drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym;
3)
w którym bierze udział kontrahent zagraniczny.