Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Radcowie prawni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1166 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]
1. 
Ustawa określa zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych.
2. 
Tytuł zawodowy "radca prawny" podlega ochronie prawnej.