[Stanowisko reprezentowane przez członka Rady Ministrów] - Art. 8. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Stanowisko reprezentowane przez członka Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  8.  [Stanowisko reprezentowane przez członka Rady Ministrów]

Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.