[Dane dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra podawane Prezesowi Rady Ministrów] - Art. 39a. -... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 39a. - [Dane dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra podawane Prezesowi Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  39a.  [Dane dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra podawane Prezesowi Rady Ministrów]
1. 
Minister podaje Prezesowi Rady Ministrów następujące dane dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
4)
źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
5)
informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.