[Złożenie dymisji przez sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz przez wojewodów i wicewojewodów w następstwie przyjęcia dymisji... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Złożenie dymisji przez sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz przez wojewodów i wicewojewodów w następstwie przyjęcia dymisji Rządu] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  38.  [Złożenie dymisji przez sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz przez wojewodów i wicewojewodów w następstwie przyjęcia dymisji Rządu]

W razie przyjęcia dymisji Rządu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dymisję składają sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i wicewojewodowie. O przyjęciu dymisji Prezes Rady Ministrów rozstrzyga w ciągu trzech miesięcy od dnia powołania Rady Ministrów.