[Sekretarze i podsekretarze stanu; gabinet polityczny ministra; dyrektor generalny urzędu] - Art. 37. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Sekretarze i podsekretarze stanu; gabinet polityczny ministra; dyrektor generalny urzędu] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  37.  [Sekretarze i podsekretarze stanu; gabinet polityczny ministra; dyrektor generalny urzędu]
1. 
Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzędu.
2. 
Zakres czynności sekretarza i podsekretarza stanu ustala właściwy minister, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3. 
Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra.
4. 
Sekretarza i podsekretarza stanu odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5. 
Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego ustalonym lub podsekretarz stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany.