[Zastępstwo ministra] - Art. 36. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Zastępstwo ministra] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  36.  [Zastępstwo ministra]

W razie nieobsadzenia stanowiska ministra lub jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków, ministra zastępuje Prezes Rady Ministrów lub inny wskazany przez Prezesa Rady Ministrów członek Rady Ministrów.