[Określenie wysokości kwot z przeznaczeniem na nagrody specjalne przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów] - Art. 31c. - Rada... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 31c. - [Określenie wysokości kwot z przeznaczeniem na nagrody specjalne przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  31c.  [Określenie wysokości kwot z przeznaczeniem na nagrody specjalne przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów]

W przypadku określonym w art. 31a stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wysokości kwoty, do dysponowania którą jest upoważniony Prezes Rady Ministrów.