[Nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów] - Art. 31a. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 31a. - [Nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  31a.  [Nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów]

Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać osobie fizycznej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów.