[Statut Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] - Art. 31. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Statut Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  31.  [Statut Kancelarii Prezesa Rady Ministrów]

Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Kancelarii statut, w którym określa szczegółowy zakres zadań i organizację Kancelarii oraz jednostki organizacyjne nadzorowane przez Szefa Kancelarii, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 39 ust. 2-4.