[Stosowanie przepisów ustawy do członków Rady Ministrów niebędących ministrami] - Art. 3. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Stosowanie przepisów ustawy do członków Rady Ministrów niebędących ministrami] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  3.  [Stosowanie przepisów ustawy do członków Rady Ministrów niebędących ministrami]

Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosuje się również do osób, o których mowa w art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.