[Sekretarze i podsekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] - Art. 28. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Sekretarze i podsekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  28.  [Sekretarze i podsekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów]

Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii.