[Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] - Art. 27. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  27.  [Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów]

Kancelarią kieruje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.