Nowość Art. 26. - [Podmioty obsługiwane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2024 r.
Art.  26.  [Podmioty obsługiwane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów]
1. 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "Kancelarią", zapewnia obsługę:
1)
Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
2)
wiceprezesów Rady Ministrów;
3)
(uchylony)
4)
Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
5)
(uchylony)
6)
Szefa Służby Cywilnej.
2. 
Kancelaria może obsługiwać również pełnomocnika Rządu oraz wskazane przez Prezesa Rady Ministrów organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne, o których mowa w art. 12, 12a i 13.