[Ostateczna redakcja i podpisanie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Rady Ministrów] - Art. 24. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Ostateczna redakcja i podpisanie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  24.  [Ostateczna redakcja i podpisanie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Rady Ministrów]
1. 
Rada Ministrów może powierzyć Prezesowi Rady Ministrów ostateczną redakcję tekstów przyjętych rozstrzygnięć.
2. 
Rozstrzygnięcia Rady Ministrów podpisuje Prezes Rady Ministrów po ich przedstawieniu i podpisaniu przez sekretarza Rady Ministrów.