[Tryb pracy Rady Ministrów] - Art. 2. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Tryb pracy Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  2.  [Tryb pracy Rady Ministrów]
1. 
Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach.
2. 
Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową).
3. 
Organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów określa w regulaminie.