[Zadania Sekretarza Rady Ministrów w zakresie posiedzeń Rady Ministrów] - Art. 18. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Zadania Sekretarza Rady Ministrów w zakresie posiedzeń Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  18.  [Zadania Sekretarza Rady Ministrów w zakresie posiedzeń Rady Ministrów]
1. 
Posiedzenie Rady Ministrów przygotowuje i obsługuje sekretarz Rady Ministrów, do którego należą również sprawy związane z:
1)
przyjmowaniem od wnioskodawców oraz przekazywaniem członkom Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych;
2)
opracowywaniem protokołu ustaleń przyjętych przez Radę Ministrów;
3)
przygotowywaniem dokumentów rozpatrywanych przez Radę Ministrów oraz przedkładanych do podpisu Prezesowi Rady Ministrów;
4)
koordynowaniem działalności legislacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Sekretarz Rady Ministrów uczestniczy w rozpatrywaniu spraw przez Radę Ministrów.