Nowość Art. 17. - [Zadania Prezesa Rady Ministrów w zakresie posiedzeń Rady Ministrów; posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2024 r.
Art.  17.  [Zadania Prezesa Rady Ministrów w zakresie posiedzeń Rady Ministrów; posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej]
1. 
Prezes Rady Ministrów zwołuje posiedzenia Rady Ministrów, ustala ich porządek i im przewodniczy.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może zdecydować o odbyciu posiedzenia Rady Ministrów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia Rady Ministrów,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Rady Ministrów mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.