[Informowanie Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań powierzonych Rządowemu Centrum Analiz] - Art. 15f. -... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 15f. - [Informowanie Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań powierzonych Rządowemu Centrum Analiz] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  15f.  [Informowanie Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań powierzonych Rządowemu Centrum Analiz]

Centrum Analiz informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań powierzonych Centrum Analiz.