[Współdziałanie Rządowego Centrum Analiz z innymi podmiotami] - Art. 15e. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 15e. - [Współdziałanie Rządowego Centrum Analiz z innymi podmiotami] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  15e.  [Współdziałanie Rządowego Centrum Analiz z innymi podmiotami]

Centrum Analiz współdziała z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi.