[Szef Rządowego Centrum Analiz] - Art. 15b. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 15b. - [Szef Rządowego Centrum Analiz] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  15b.  [Szef Rządowego Centrum Analiz]

Centrum Analiz kieruje Szef Rządowego Centrum Analiz, zwany dalej "Szefem Centrum Analiz", będący sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.