Nowość Art. 15b. - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2024 r.
Art.  15b. 

(uchylony)