[Rządowe Centrum Analiz] - Art. 15a. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Rządowe Centrum Analiz] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  15a.  [Rządowe Centrum Analiz]

Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Analiz, zwane dalej "Centrum Analiz", które tworzą komórki organizacyjne wyodrębnione w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.