[Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych celu sfinansowania działalności organów pomocniczych Rady Ministrów... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych celu sfinansowania działalności organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  15.  [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych celu sfinansowania działalności organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów]
1. 
W celu sfinansowania działalności organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13, Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób finansowania i obsługi organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13.