Art. 14j. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 14j. - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  14j. 

(uchylony).