[Gospodarka finansowa Rządowego Centrum Legislacji] - Art. 14h. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 14h. - [Gospodarka finansowa Rządowego Centrum Legislacji] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  14h.  [Gospodarka finansowa Rządowego Centrum Legislacji]
1. 
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
2. 
Prezes Centrum dysponuje środkami budżetu państwa przeznaczonymi na finansowanie Centrum.