[Wymagania kwalifikacyjne dotyczące legislatorów; zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego... - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 14g. - [Wymagania kwalifikacyjne dotyczące legislatorów; zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  14g.  [Wymagania kwalifikacyjne dotyczące legislatorów; zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji]
1. 
Wymagania kwalifikacyjne dotyczące legislatorów określają odrębne przepisy.
2. 
Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Centrum, z uwzględnieniem ust. 1.