Nowość Art. 14b. - [Zadania Rządowego Centrum Legislacji] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2024 r.
Art.  14b.  [Zadania Rządowego Centrum Legislacji]

Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum":

1)
zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej;
2)
zapewnia obsługę Rady Legislacyjnej;
3)
prowadzi aplikację legislacyjną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową polegającą na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej.