[Zadania Rządowego Centrum Legislacji] - Art. 14b. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 14b. - [Zadania Rządowego Centrum Legislacji] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  14b.  2 [Zadania Rządowego Centrum Legislacji]

 Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej "Centrum":

1)
zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej;
2)
zapewnia obsługę Rady Legislacyjnej;
3)
prowadzi aplikację legislacyjną oraz działalność edukacyjną i szkoleniową polegającą na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej.
2 Art. 14b zmieniony przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2021 r., z tym że w zakresie art. 14b pkt 2 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.