[Status prawny Rządowego Centrum Legislacji] - Art. 14a. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 14a. - [Status prawny Rządowego Centrum Legislacji] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  14a.  [Status prawny Rządowego Centrum Legislacji]

Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Legislacji jako państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów.