[Komisje kodyfikacyjne] - Art. 12a. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 12a. - [Komisje kodyfikacyjne] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  12a.  [Komisje kodyfikacyjne]

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji oraz jej skład i tryb postępowania.