[Kolegialność działań Rady Ministrów] - Art. 1. - Rada Ministrów. - Dz.U.2022.1188 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Kolegialność działań Rady Ministrów] - Rada Ministrów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.
Art.  1.  [Kolegialność działań Rady Ministrów]

Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie.