Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  3.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka i Prezes Rady Ministrów wskazują Przewodniczącemu Komitetu swoich przedstawicieli w Radzie, nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady, wskazując jednocześnie kwalifikacje tych osób przydatne do wykonywania zadań członka Rady.