Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  17.  Rada uchwala regulamin Rady, który określa szczegółową organizację i tryb działania Rady.