[Język i waluta ksiąg rachunkowych] - Art. 9. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Język i waluta ksiąg rachunkowych] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  9.  [Język i waluta ksiąg rachunkowych]

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.