[Wejście w życie ustawy] - Art. 86. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 86. - [Wejście w życie ustawy] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  86.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 1995 r.