[Udostępnianie danych] - Art. 75. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Udostępnianie danych] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  75.  [Udostępnianie danych]

Udostępnienie osobie trzeciej zbiorów lub ich części:

1)
do wglądu na terenie jednostki - wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej,
2)
poza siedzibą zarządu (oddziału) jednostki - wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przejętych dokumentów,

chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.