[Forma elektroniczna sprawozdania] - Art. 63k. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 63k. - [Forma elektroniczna sprawozdania] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  63k.  [Forma elektroniczna sprawozdania]

Sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie z płatności sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.