[Termin sporządzenia i podpisywanie sprawozdania - odesłanie] - Art. 63j. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 63j. - [Termin sporządzenia i podpisywanie sprawozdania - odesłanie] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  63j.  31 [Termin sporządzenia i podpisywanie sprawozdania - odesłanie]

 Do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1-2e, z tym że nie podpisuje ich osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

31 Art. 63j zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U.2021.2106) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.