[Sprawozdania z płatności jednostek dominujących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego] - Art. 63i. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 63i. - [Sprawozdania z płatności jednostek dominujących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  63i.  [Sprawozdania z płatności jednostek dominujących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego]

Jednostki określone w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1, które sporządzają i ogłaszają sprawozdanie z płatności lub skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z przepisami prawa państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznanych przez Komisję Europejską za równoważne z przepisami unijnymi, mogą nie stosować przepisów ustawy w zakresie sporządzania tych sprawozdań, pod warunkiem złożenia sprawozdania z płatności lub skonsolidowanego sprawozdania z płatności we właściwym rejestrze sądowym.