[Odpisanie wartości firmy na skutek trwałej utraty wartości udziałów] - Art. 63a. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 63a. - [Odpisanie wartości firmy na skutek trwałej utraty wartości udziałów] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  63a.  [Odpisanie wartości firmy na skutek trwałej utraty wartości udziałów]

W przypadku trwałej utraty wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych, ustalona na dzień nabycia udziałów wartość firmy lub ujemna wartość firmy podlega odpisaniu na wynik finansowy odpowiednio w kwocie równej różnicy pomiędzy dotychczasową wartością udziałów a ich wartością ustaloną po uwzględnieniu trwałej utraty wartości.